// Contact gegevens

Noorddonk 110, 4651 ZB, Steenbergen

hallo@klikonline.nl

+31 (0)88 652 5620

// Financiele info

KvK nummer: 91513634

BTW nummer: NL865678674B01

Bank: Revolut Bank UAB
IBAN: NL28 REVO 7588 8509 57
BIC: REVONL22

// Sociale info
// Versie 2.0 | April 2024

Privacy en cookieverklaring.

Klikonline handelend onder de naam Klikonline, biedt als webhosting partij website hosting en
aanverwante diensten. Wanneer je onze website www.klikonline.nl bezoekt of gebruik maakt van onze
diensten, verwerken wij persoonsgegevens van jou. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons
dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

 • Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG. Dit betekent dat wij:
  Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze
  privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze
  doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming
  verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen
  deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw
  persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens correct gebruiken. In deze privacy- en
cookieverklaring leggen wij uit wat wij doen met informatie die we over jou te weten komen. Door gebruik te
maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt
aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die
worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met
ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Daarmee maken wij een account voor je
aan, waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP adres

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw
persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd
op je account en geen actieve diensten en/of producten meer bij ons afneemt. We gaan er dan namelijk vanuit
dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet
steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Jouw account

Nadat je je geregistreerd hebt, kun je inloggen op je account en heb je toegang tot jouw omgeving, waar je
bijvoorbeeld een bestelling kunt plaatsen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Accountgegevens
• NAW-gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Betalingsgegevens
• Bedrijfsnaam
• Geboortedatum
• Geslacht

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren jouw
persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd
op je account en geen actieve diensten en/of producten meer bij ons afneemt. We gaan er dan namelijk vanuit
dat je geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet
steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt je
account informatie aanpassen wanneer je dat wilt in jouw beheeromgeving.

Plaatsen en afhandelen bestelling

Via onze website kun je een bestelling plaatsen. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, laat je bepaalde
gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling af te handelen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Factuuradres
• Betalingsgegevens

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens tot
2 jaar nadat je de bestelling geplaatst hebt. Dit doen wij om je beter van dienst te kunnen zijn, wanneer je niet
tevreden bent met onze diensten. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn
(bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Nieuwsbrief

Via onze website of via jouw account kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren
wij je maximaal 2 keer per maand per e-mail over tips en adviezen voor je website of webshop, aanbiedingen,
nieuws en relevante blogs.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam
• E-mailadres
• Klantnummer

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de
nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Ook versturen wij aanbiedingen en promoties via e-mail. Via onze website of via jouw account kun je je
aanmelden voor deze mailingen. Deze mailingen versturen we afhankelijk van je voorkeuren en inschrijvingen,

maximaal 4 keer per maand.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam
• E-mailadres
• Klantnummer

Wij versturen deze mailingen alleen als jij je hiervoor hebt ingeschreven. Wij bewaren deze informatie totdat je je
afmeldt. Je kunt je op ieder moment afmelden, elke e-mail bevat een afmeldlink.

Contact

Op onze website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch,
maar ook via de mail, het contactformulier of via de chatfunctie.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geluidsopnames van telefoongesprekken
• Klantnummer
• Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de
overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact
of tot maximaal 3 maanden, nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van
willen zijn dat we je vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

• IT-leveranciers en -dienstverleners
• Cookiedienstverleners
• Analysetools
• Betalingsdienstverleners
• Partners
• Marketingbedrijven
• Business Units van Klikonline

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn
gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we
een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met
persoonsgegevens.
Een aantal van deze partijen stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Tot voor kort betekende de aansluiting
bij het Privacy Shield-programma dat er sprake was van een passend beschermingsniveau voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens. Met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems
II zaak) is dit Privacy Shield echter ongeldig verklaard. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het
beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te
doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover
informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem
dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals
onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Cookies en vergelijkbare technieken

Op onze website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken (hierna: cookies), zoals een retargeting
pixel, van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website
automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone)
van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij gebruiken cookies om:

• Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)

• Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te
maken (analytische cookies)

• Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies en retargeting pixel)

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we,
voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee
instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken
niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het
cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de
cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de
handleiding van je browser

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
• Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren
of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en
tegen direct marketing.
• Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om
persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de
persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken
van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn
dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het
verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via avg@klikonline.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons
opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht
intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Klikonline
Noorddonk 110
4651 ZB Steenbergen
E-mailadres: avg@klikonline.nl
KvK-nummer: 91513634